ster_rob_l

Sterowniki robotów

kod: (ARES103L) 
typ: laboratorium 
miejsce: budynek C-3 Politechniki Wrocławskiej, sala 010

grupy zajęciowe:

GR A: SR/N  07:30 - 09:00
GR B: CZ/N  11:15 - 13:00 
GR C: SR/P  07:30 - 09:00
GR D: CZ/P  11:15 - 13:00
GR E: CZ/P  15:15 - 16:55

Opis

Laboratorium stanowi uzupełniającą formę zajęć do kuru "Sterowniki robotów (ARES103)". Tematyka ćwiczeń obejmuje zapoznanie się z technikami tworzenia i uruchamiania oprogramowania dla systemów mikroprocesorowych różnych typów, od prostych mikrokontrolerów ośmiobitowych z rodziny MC9S08, po trzydziestodwubitowe jednostki Kinetis wyposażone w rdzenie ARM Cortex-M4. Używane oprogramowanie narzędziowe obejmuje symulatory, asemblery i kompilatory, debuggery zdalne i rezydentne. Przykłady obejmują zagadnienia związane z obsługą elementów wejściowych i wyjściowych sterowników robotów.

Zasady zaliczenia kursu

Wszystkie ćwiczenia wykonuje się w maksymalnie dwuosobowych grupach. Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Przewiduje się jeden termin odróbczy, na którym będzie możliwość zaliczenia tylko jednego zaległego ćwiczenia. W przypadku dużej ilości chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, odróbki można dokonać w trakcie semestru. Warunkiem jest przybycie na zajęcia w terminie, w którym przewiduje się wolne stanowisko komputerowe (np. brak pełnej obsady w danej grupie).

Program zajęć laboratoryjnych (kliknij na grafikę, aby dowiedzieć się więcej na temat ćwiczenia)


CW1 BHP logo

 

W trakcie pierwszych zajęć studenci zobowiązani są do odbycia krótkiego szkolenia BHP. Zostaną również zaprezentowane wszystkie stanowiska wraz z ich wyposażeniem niezbędnym do realizacji poszczególnych ćwiczeń. 24.II
2.III
25.II
3.III
2.III 3.III 3.III
CW1 CW logo
Celem pierwszego ćwiczenia jest zapoznanie się ze środowiskami programistycznymi CodeWarrior Development Studio oraz Kinetis Design Studio. Jako platforma sprzętowa zostanie wykorzystany prosty 8-bitowy mikrokontroler HCS08QD4 (tylko dla Code Warrior). 9.III 10.III 16.III 17.III 17.III
CW2
LL64 logo Celem ćwiczenia jest ogólne zapoznanie się z 8-bitowym mikrokontrolerem HCS08LL64 w zestawie Freescale TOWER. W trakcie ćwiczenia zostanie wykorzystane narzędzie Processor Expert, będące częścią środowiska CodeWarrior Development Studio. W trakcie zajęć należy skonfigurować następujące peryferia: GPIO, KBI, TPM (PWM), ADC. 6.IV 7.IV 30.III 23.III 23.III
CW2 Kwikstik logo
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z modułem Freescale Kwikstik, którego jednostkę główną stanowi mikrokontroler K40X256 z rdzeniem ARM Cortex-M4. W trakcie ćwiczenia zostanie wykorzystane narzędzie CodeWarrior Development Studio 10.x. W trakcie zajęć należy skonfigurować następujące peryferia: LCD, ADC, TSI.

20.IV 21.IV 13.IV 31.III 31.III
CW4
Kwikstik logo Celem ćwiczenia jest kontynuowanie pracy z układem K40X256. Ponadto, należy dodatkowo skonfigurować cykliczne przerwanie PIT oraz bloki komunikacji I2C oraz UART. Moduł z mikrokontrolerem, zarówno w tym jak i poprzednim ćwiczeniu, będzie osadzony wraz z urządzeniami peryferyjnymi w systemie Freescale TOWER. 4.V 5.V 27.IV 14.IV 14.IV

CW5

MQX logo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z systemem MQX. System ten jest typu RTOS i pozwala na kolejkowanie i uruchamianie zadań wykorzystujących wewnętrzne i zewnętrzne peryferia jednostki głównej. W ramach ćwiczenia należy zaimplementować i zestroić parametry regulatora PID dla silnika DC. 18.V 19.V 11.V 28.IV 28.IV
CW6
FreeMaster logo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z oprogramowaniem FreeMASTER. Pozwala ono na debugowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym wybranych parametrów programu. Jako platforma sprzętowa zostanie wykorzystane stanowisko do badań układów sterowania napędami BLDC.

1.VI 2.VI 25.V 12.V 12.V
CW6
FreeMaster logo
Termin odróbczy przeznaczony jest dla osób mających niezaliczone tylko jedno ćwiczenie. W przypadku dużej ilości chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
8.VI
9.VI
8.VI
9.VI
8.VI
9.VI
8.VI
9.VI
8.VI
9.VI